HAKKIMIZDA

EKÝP SOÐUTMA ürünü soðuk depo cihazlarý ihtiyacýna uygun olarak bir iç (evaporatör) ve bir dýþ (kondenser) ünitelerinden oluþmaktadýr. Uygulama alaný ve gereksinimlerimiz doðrultusunda cihaz tasarýmlarýmýz bir dýþ üniteye birden çok ünite olarak da üretilebilmektedir. Cihazlarýmýz ülkemizin elektirik enerji þartlarý göz önünde bulundurularak, elektrik kumanda ve kontrol sistemi ile donatýlmýþtýr. Cihazlarýmýz, oda dýþýnda yerleþtirilen dijital göstergeli kontrol paneli ile kumanda edilmektedir. Montajý ve kullanýmý son derece kolay ve pratik olan cihazlarýmýz gerektiðinde standart modellerin yaný sýra ihtiyacýnýza göre de tasarlanmaktadýr.

Bu sayfa 2851 defa izlendi
Adres: Metal İşleri Sanayi Sitesi 1.Cad No:85 Kısıkköy-İzmir • gsm: 0 532 628 15 52 • tel: 0 232 257 58 74 • fax: 0 232 257 62 43
gsm: 0 541 628 15 52 • info@ekipsogutma.com.tr • www.ekipsogutma.com.tr • ekipsogutma@hotmail.com